داستان نویسی دسته جمعی
این طور نیست بابا
میریام
آن همیشه مهربان
کلمات قصار برای انسان
به کیمیای ایمان
سخن خوشتر دوست
ایکن پایگاه نمایه

درس‌گفتارهای اندیشه و عمل


«اندیشه و عمل» عنوان مجموعه درس‌گفتارهایی است که با هدف معرفی و نقد و بررسی تفکر و شیوهٔ فعالیت امام موسی صدر طراحی شده است. این درس‌گفتارها که از سال ۱۳۹۰ با سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود، مخاطبان بسیاری را با آرا و دیدگاه‌های این اندیشمند ربوده شده  آشنا کرده است.

سیــرمطالعـــاتی آثار امام صدر


دوره‌های «سیر مطالعاتی آثار و اندیشهٔ امام موسی صدر» از سال ۱۳۹۰، در سه سطح آسان به سخت، تنظیم و با حضور علاقه‌مندان تشکیل شده است. از سال ۱۳۹۷ و با افزایش تعداد عناوین و موضوع‌های آثار منتشر شده، دوره های سیر  کتاب محور طراحی شد که به صورت فشرده و غیر فشرده برگزار می شود.

 

آیکن انتشارات
آیکن کتاب‌های بنت الهدی صدر

مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر طرح «تاریخ شفاهی» را با هدف ثبت و ضبط خاطرات نزدیکان و دوستان و همکاران و مرتبطان با امام صدر از اردیبهشت ۱۳۸۹ آغاز کرد که خاطرات و اسناد بسیاری تاکنون از افراد مختلف در ایران جمع‌آوری شده است.

درس گفتار اندیشه و عمل ۴۰
درس گفتار اندیشه و عمل ۳۹
درس گفتار اندیشه و عمل ۴۵
نمایشگاه استانی کتاب مشهد
بنر مجله الکترونیک
بنر تریبون آزادی
بنر فایل صوتی