انفاق

تومان۱۰.۰۰۰

انفاق هفتمین جلد از مجموعه تفسیرهای کوچک قرآن و شامل تفاسیری از امام صدر درباره معنای گسترده‌تری از انفاق و فواید آن در این جهان، به‌خصوص برای انفاق کننده است.

موجود

انفاق
انفاق

تومان۱۰.۰۰۰

نسخه الکترونیک