ناس و فلق

تومان۱۰.۰۰۰

ناس و فلق دومین جلد از مجموعه تفسیرهای کوچک قرآن و شامل گفتار امام صدر در تشریح واژه‌های وسواس، خناس و حسد است.

 

موجود

ناس و فلق
ناس و فلق

تومان۱۰.۰۰۰

نسخه الکترونیک