ناس و فلق

۸۰۰ تومان

ناس و فلق دومین جلد از مجموعه تفسیرهای کوچک قرآن و شامل گفتار امام صدر در تشریح واژه‌های وسواس، خناس و حسد است.

 

موجود نیست