اخلاق الصوم

تومان۲۸۰.۰۰۰

کتاب اخلاق الصوم شامل سخنرانی، یادداشت و گفته‌های امام صدر درباره مفهوم روزه و اهمیت و تاثیر آن در تربیت و تهذیب فرد مسلمان است.

قیمت کتاب‌های عربی سالانه تعیین می‌شود. در صورت موجود نبودن هر کدام از این کتاب‌ها با موسسه تماس بگیرید.

موجود

اخلاق الصوم

تومان۲۸۰.۰۰۰