منشور فعالیت‌های موسسه

 
موسسه امام صدر تشکلی غیردولتی و غیر انتفاعی است که با تکیه بر منظومه فکری و عملی امام موسی صدر، به میثاق اخلاقی زیر پایبند است:
 • ایمان حقیقی به خداوند به عنوان اساس و ضمانِ تمام فعالیت‌های خود؛
 • ایمان به انسان و کرامت و آزادی او که جنبه زمینی ایمان به خداوند است؛
 • ایمان به آموزه‌های اسلام و دین به عنوان راه نجات و آرامش و تعالی انسان معاصر؛
 • اعتقاد به عدالت آفریدگار و لزوم استقرار عدالت در زندگی فردی و اجتماعی انسان؛
 • اعتقاد به استحقاق انسان برای تعالی، آرامش و برخورداری از امکانات مادی و معنوی؛
 • اعتقاد به ظرفیت اسلام برای پاسخگویی به نیازهای جامعه انسانی و حل مشکلات جهان؛
 • اعتقاد به وظیفه انسان در صیانت از عناصر هستی و تعامل منسجم و هماهنگ او با کاروان هستی؛
 • اعتقاد به ضرورت تفاهم و تعامل میان پیروان ادیان الهی براساس اصل ” کلمه سواء”؛
 • اعتقاد به گفت‌وگو به عنوان راهکاری ضروری برای درک متقابل و مآلا توسعه تفاهم اجتماعی و کاهش بحران‌های جامعه بشری.

اعضای موسسه برای تحقق اهداف خود با تمام وجود تلاش می‌کنند:

 • آزادی امام موسی صدر به عنوان مصداق التزام عملی به میثاق اخلاقی؛
 • کشف مفاهیم بنیادین و تدوین و ترسیم الگوی فکری و عملی امام موسی صدر برای نیل جامعه بشری به سعادت پایدار؛
 • ایجاد بسترهای مناسب برای انتقال دانش و تجربه و تبادل نظر با سایر مؤسسات فرهنگی در ایران و جهان از جمله مرکز الامام موسی الصدر للابحاث والدراسات در لبنان

 

«ما بر این باوریم که با یاری پروردگار متعال و همکاری سایر نهادهای جامعه مدنی، می‌توان به جهانی پویاتر، شاداب‌تر و آگاه‌تر رسید؛  جهانی که ساکنان آن از نعمت عدالت و صلح برخوردار باشند و حفظ ارزش‌های والای بشری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد .»

 

ضرورت‌ها و انگیزه‌ها 

 
 
امام موسی صدر کیست؟ عوامل موفقیت ایشان در رهبری شیعیان لبنان کدام‌ است؟ چرا حکومت لیبی ایشان را ربوده است؟ چرا ایشان هنوز در اسارت است؟
 
این پرسش‌های کلی چکیده همه سؤال‌ها و همدلی‌ها و همراهی‌های جامعه طی سه دهه گذشته است و پاسخگویی به پرسش‌های مذکور انگیزه تشکیل و علت وجودی موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر است. در این پیوند موسسه در سال ۱۳۸۲ تحت شماره ۱۵۷۸۸ تأسیس شده و تمام فعالیت‌های آن برای تحقق دو هدف اصلی «پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و نجات ایشان» و «معرفی منظومه فکری و مجموعه اقدامات عملی امام» طراحی و اجرا شده است. همچنین مؤسسه در سال ۱۳۸۷ پروانه نشر خود را به شماره ۸۵۲۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته است. از آنجا که امام موسی صدر از نخستین رهبران جهان اسلام است که نظم و انضباط کاری و فعالیت تشکیلاتی را از سنت‌های الهی و شرط لازم برای موفقیت در فعالیت‌های اجتماعی می‌داند، مؤسسه اهداف مندرج در اساسنامه خود را از طریق بخش‌های حقوقی، فرهنگی-پژوهشی، پشتیبانی و پردازش اطلاعات، تحقیق و توسعه، روابط عمومی و انتشارات تعقیب می‌کند.