گزارش کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر

تومان۳۰.۰۰۰

این کتاب گزارشی است که کمیسیون اصل نود مجلس هفتم شورای اسلامی در پی تشکیل کمیتۀ پیگیری سرنوشت امام موسی صدر در سال ۱۳۸۷ منتشر کرده است. (جزوه‌ای از اطلاعات و اسناد جدید پس از انتشار کتاب، آماده و چاپ شده که در ضمیمه کتاب ارسال می‌شود.)

موجود

گزارش کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر

تومان۳۰.۰۰۰