سخن خوشتر دوست

تومان۱۹۰.۰۰۰

سخن خوشتر دوست ششمین جلد از مجموعه تاریخ شفاهی امام موسی صدر است که به خاطرات شش نفر از چهره‌های حوزه اندیشه و ادب ایران می‌پردازد.

موجود

سخن خوشتر دوست
سخن خوشتر دوست

تومان۱۹۰.۰۰۰

نسخه الکترونیک