ایامِ غربت خاطرات فرشته اعرابی و فاطمه طباطبایی است. هر دو مصاحبه‌شونده شباهت‌هایی با هم داشتند؛ هر دو از اعضای دو خانواده صدر و خمینی بودند و دوره مشترکی هم در لبنان با هم خاطره داشتند. این کتاب اولین روایت خاص دو بانوی ایرانی از امام موسی صدر است. روایتی که هم از درون خانواده و هم در فضای لبنان شکل گرفته است.

خرید کتاب

دیدار در پاریس، چهارمین کتاب از مجموعۀ تاریخ شفاهی امام موسی صدر است که به خاطرات دکتر حسن حبیبی و خانم شفیقه رهیده دربارۀ امام صدر می‌پردازد. دکتر حسن حبیبی، سیاست‌مدار پرآوازه و آرام دهه هفتاد در این کتاب برخلاف رویه‌‌اش در همه سال‌های زندگی زبان به بیان خاطرات گشوده است.

خرید کتاب

حدیث روزگار خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی است. به جرئت می‌توان گفت که موضوعی درباره روحانیت، جریانات روشنفکری، گروه‌های معتدل و یا افراطی دینی، چپ‌گرایانِ مخالفِ مذهب، مبارزان مسلمان و غیر مسلمان، مدافعان و مخالفان تقریب مذاهب، مدیران سیاسی و اجرایی و سایر گروه‌های اجتماعیِ معاصر نیست که ایشان نکته‌ای، مطلبی، اطلاعی و یا مشاهده و حضوری در آن نداشته باشد.

خرید کتاب

یاران موافق خاطرات آیت الله سید مرتضی مستجابی است. این کتاب در بخش مصاحبه با آیت الله مستجابی شامل: تولد؛ خانواده و اولین هجرت؛ خاندان صدر؛ ورود به سلک روحانیت؛ مبارزات سیاسی؛ امام موسی صدر؛ سجادۀ شعر است که خاطرات و نکات مهم و متفاوتی را درباره امام موسی صدر بیان می‌کند. 

خرید کتاب

من و آقا موسی، نخستین کتاب از مجموعۀ تاریخ شفاهی امام موسی صدر است که به خاطرات آیت‌الله عبدالجلیل جلیلی کرمانشاهی دربارۀ امام صدر می پردازد. این کتاب شرحی از روابط دو دوست صمیمی است؛ روابطی که با وجود گذشت نزدیک به هفت دهه از آغاز آن، همچنان سرشار از زیبایی و لطافت است.

خرید کتاب