قدر

۱۰,۰۰۰ تومان

قدر چهارمین جلد از مجموعه تفسیرهای کوچک قرآن و شامل گفتار امام صدر درباره مفهوم شب قدر و بیان سه معنا در تفسیر آن است.

موجود در انبار

قدر
قدر

۱۰,۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیک