برای زندگی

۵۵,۰۰۰ تومان

برای زندگی چهارمین جلد از مجموعه در قلمرو اندیشه امام موسی صدر و اولین جلد از مجموعه گفتارهای تفسیری امام موسی صدر است. این کتاب در بردارنده تفسیر سوره‌های قصار قرآن است که به صورت درس‌گفتار در جلسات جنبش امل توسط امام موسی صدر بیان شده است.

موجود در انبار