من و آقا موسی

۱۹,۰۰۰ تومان

من و آقا موسی، نخستین کتاب از مجموعۀ تاریخ شفاهی امام موسی صدر است که به خاطرات آیت‌الله عبدالجلیل جلیلی کرمانشاهی دربارۀ امام صدر می پردازد.

موجود در انبار