به رنگ صبر (ویراست دوم)

تومان۱۴۴.۰۰۰

به رنگ صبر ششمین جلد از مجموعه تاریخ شفاهی امام موسی صدر است که به خاطرات فاطمه صدر، خواهر امام موسی صدر و همسر آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر می‌پردازد.

موجود

به رنگ صبر (ویراست دوم)
به رنگ صبر (ویراست دوم)

تومان۱۴۴.۰۰۰