دیدار در پاریس

۸,۰۰۰ تومان

دیدار در پاریس، چهارمین کتاب از مجموعۀ تاریخ شفاهی امام موسی صدر است که به خاطرات دکتر حسن حبیبی و خانم شفیقه رهیده دربارۀ امام صدر می پردازد.

موجود در انبار