سخنرانی امام صدر در کلیسا
تبلیغ تازه های نشر
برای انسان گرد آمده ایم

ادیان در خدمت انسان

دومین جلد از مجموعه کتاب‌های در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است که مشتمل بر ۲۹ مقاله، سخنرانی و گفت‌وگو از امام صدر دربارۀ دین، انسان، اسلام، تربیت، عبادت، تشیع، آزادی و … است.

افزودن به سبد خرید

دین در جهان امروز

نهمین جلد از مجموعه در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر است که نگاه و رویکرد او را به برخی از مسائل مانند تعریفِ دین، کارکردِ دین، حقانیتِ دین، دین یا ادیان نشان می‌دهد.

افزودن به سبد خرید
مجموعه یازده جلدی
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر

این مجموعه سخنرانی‌ها، گفتارها و نوشته‌های امام موسی صدر را به صورت موضوعی در مجلدات موضوعی در اختیار علاقه‌مندان و مخاطبان کتاب قرار می‌دهد. تا کنون یازده جلد از مجموعه «در قلمرو اندیشه امام موسی صدر» با موضوعاتی همچون دین شناسی، امام علی(ع)، قیام عاشورا، تفسیر قرآن، زنان و مسائل خانواده،‌ اقتصاد و … منتشر شده است.

Visits: 3586