نمایش دادن همه 2 نتیجه

کتاب‌های تخفیف‌دار 

تعدادی از کتاب‌های مربوط به چاپ‌های قبلی انتشارات موسسه با تخفیف ویژه در این بخش عرضه می‌شوند.

کتاب‌هایی که از نظر صحافی مشکل دارند با تخفیف ۵۰ درصد، کتاب‌هایی که ایرادهای جزئی در جلد یا برخی صفحات دارند با تخفیف ۲۰ درصد و کتاب‌های سالم باقیمانده از چاپ‌های قدیمی با بهای پشت جلد به فروش می‌رسند.