پیشوایی فراتر از زمان

تومان۱۷۵.۰۰۰

پیشوایی فرا‌تر از زمان سومین کتاب از مجموعه اندیشه ربوده شده است. این کتاب به تجزیه و تحلیل نظام کنش، واکنش و رفتار امام موسی صدر در بستر‌ها و موقعیت‌هایی که وی در آن‌ها واقع شده بود، می‌پردازد.

موجود

پیشوایی فراتر از زمان چاپ چهارم
پیشوایی فراتر از زمان

تومان۱۷۵.۰۰۰

نسخه الکترونیک