پیشوایی فراتر از زمان

۱۶,۰۰۰ تومان

پیشوایی فرا‌تر از زمان سومین کتاب از مجموعه اندیشه ربوده شده است. این کتاب به تجزیه و تحلیل نظام کنش، واکنش و رفتار امام موسی صدر در بستر‌ها و موقعیت‌هایی که وی در آن‌ها واقع شده بود، می‌پردازد.

موجود نیست

نسخه الکترونیک