ومضات

تومان۳۵۰.۰۰۰

ومضات مجموعه‌ای از مقالات و گفتارهای شهید آیت الله صدر در موضوعات متنوعی از اخلاق و فقه تا سیاست و اقتصاد است.

قیمت مجموعه آثار آیت الله سید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود

ومضات

تومان۳۵۰.۰۰۰