محاضرات تاسیسیه

۱۰۵,۰۰۰ تومان

محاضرات تاسیسیه شامل شش درس‌گفتار ارزشمند شهید صدر است که خمیرمایه برخی از آثار مهم وی را شکل می‌دهند.

قیمت مجموعه آثار آیت الله سید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود در انبار

محاضرات تاسیسیه

۱۰۵,۰۰۰ تومان