شهید الامه و شاهدها

تومان۳۷۰.۰۰۰

شهید الامه و شاهدها نوشته یکی از شاگردان آیت الله سید محمدباقر صدر است که به معرفی شخصیت و فعالیت‌های استادش پرداخته و خاطراتی را نیز نقل کرده است.

قیمت مجموعه آثار آیت الله سید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود

شهید الامه و شاهدها

تومان۳۷۰.۰۰۰