امامِ شهادت

۶,۰۰۰ تومان

امامِ شهادت دوازدهمین جلد از مجموعه پرتوها شامل سخنرانی امام صدر در تحلیل مفهوم امامت و ارتباط آن با شهادت است.

موجود در انبار