گفتارهایی دربارهٔ واقعهٔ عاشورا
سفر شهادت

تومان۱۵۰.۰۰۰

سفر شهادت حاوی سخنرانی‌ها و پیام‌ها و مقالات امام صدر درباره واقعه عاشورا و حرکت امام حسین و جلد هفتم از مجموعه کتاب‌های «در قلمرو اندیشه امام موسی صدر» است.

موجود

سفر شهادت
گفتارهایی دربارهٔ واقعهٔ عاشورا
سفر شهادت

تومان۱۵۰.۰۰۰

نسخه الکترونیک

نسخه صوتی