سفر شهادت

۳۲,۰۰۰ تومان

سفر شهادت جلد هفتم از مجموعه کتاب‌های «در قلمرو اندیشه امام موسی صدر» حاوی سخنرانی‌ها و پیام‌ها و مقالات امام صدر درباره واقعه عاشورا و حرکت امام حسین است.

موجود در انبار

سفر شهادت
سفر شهادت

۳۲,۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیک

نسخه صوتی