موعود و میعاد

تومان۳.۵۰۰

موعود و میعاد یازدهمین جلد از مجموعه پرتوها و شامل سخنرانی امام صدر درباره مفهوم انتظار و آمادگی برای ظهور است.

موجود

موعود و میعاد

تومان۳.۵۰۰

نسخه الکترونیک