موعود و میعاد

۳,۵۰۰ تومان

موعود و میعاد یازدهمین جلد از مجموعه پرتوها و شامل سخنرانی امام صدر درباره مفهوم انتظار و آمادگی برای ظهور است.

موجود در انبار

موعود و میعاد

۳,۵۰۰ تومان

نسخه الکترونیک