ادیان در خدمت انسان

۷۲,۰۰۰ تومان

ادیان در خدمت انسان دومین جلد از مجموعه کتاب‌های در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است که مشتمل بر ۲۹ مقاله، سخنرانی و گفت وگو از امام صدر دربارۀ دین، انسان، اسلام، تربیت، عبادت، تشیع، آزادی و … است.

موجود در انبار

ادیان در خدمت انسان
ادیان در خدمت انسان

۷۲,۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیک