اخلاص

۸,۰۰۰ تومان

اخلاص دومین جلد از مجموعه تفسیرهای کوچک قرآن و شامل گفتار امام صدر درباره آیات سوره اخلاص و مفهوم توحید است.

موجود در انبار

اخلاص
اخلاص

۸,۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیک