واقعیت قانون‌گذاری در اسلام
روح تشریع در اسلام

تومان۱۴۰.۰۰۰

روح تشریع در اسلام شامل سخنرانی و مقاله امام موسی صدر در کنفرانس هفتم «ملتقی الفکر الإسلامی» در الجزایر و نقد و نظرهای اساتید حاضر در جلسه و پاسخ‌های امام صدر به آنهاست.

موجود

روح تشریع در اسلام
واقعیت قانون‌گذاری در اسلام
روح تشریع در اسلام

تومان۱۴۰.۰۰۰

نسخه الکترونیک