شماره دوم
مجله الکترونیک برای انسان / ویژه‌نامه ربودن

Download “مجله الکترونیک برای انسان / ویژه‌نامه ربودن” Baraye.Ensan2_.pdf – 60 بار دانلود شده است – 11 مگابایت

دومین مجله الکترونیکی «برای انسان» ویژه‌نامه سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر و دو همراهش است و «از انسان ربوده شده» می‌گوید.