شماره سوم
مجله الکترونیک برای انسان / ویژه‌نامه گفت‌وگو ۲

Download “مجله الکترونیک برای انسان / ویژه‌نامه گفت‌وگو ۲”

Baraye.Ensan3_.pdf – 319 بار دانلود شده است – 51,86 مگابایت

سومین مجله الکترونیکی «برای انسان» دومین ویژه‌نامه گفت‌وگویی است که به مناسبت سالگرد القای موعظه روزه امام موسی صدر در کلیسای کبوشیین بیروت که اقدامی برای تعامل و گفت‌وگو میان ادیان جهان بود، تهیه شده است.