مجله الکترونیک برای انسان / شماره نخست

مجله الکترونیکی «برای انسان» با محتوایی گفت‌وگویی به مناسبت سالگرد القای موعظه روزه امام موسی صدر  در کلیسای کبوشیین بیروت که اقدامی برای تعامل و گفت‌وگو میان ادیان جهان بود، تهیه شده است.