ادیان در خدمت انسان / ترجمه فرانسوی
LES RELIGIONS AU SERVICE DE L’HOMME

تومان۴۰۰.۰۰۰

ادیان در خدمت انسان  LES RELIGIONS AU SERVICE DE L’HOMME  ترجمه چند سخنرانی از امام موسی صدر در حوزه دین به زبان فرانسوی است.

برای تهیه این کتاب در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه با موسسه تماس بگیرید.

موجود

ادیان فرانسوی
ادیان در خدمت انسان / ترجمه فرانسوی
LES RELIGIONS AU SERVICE DE L’HOMME

تومان۴۰۰.۰۰۰