اندیشه و عمل سید موسی صدر

تومان۳۰.۰۰۰

کتاب اندیشه و عمل سید موسی صدر خلاصۀ پنجاه جلسه از سلسله درس‌گفتارهای اندیشه و عمل است که از سال ۱۳۹۰ در مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار می‌شود.

موجود

کتاب خلاصه درس گفتارهای اندیشه و عمل
اندیشه و عمل سید موسی صدر

تومان۳۰.۰۰۰