فلسفه تربیتی امام موسی صدر

۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب فلسفه تربیتی امام موسی صدر نوشته معصومه عبدلی و مشتمل بر چهار فصل است و با مقدمه دکتر خسرو باقری آغاز می‌شود.

موجود در انبار

فلسفه تربیتی امام موسی صدر
فلسفه تربیتی امام موسی صدر

۵۰,۰۰۰ تومان