امامِ شهادت

۶,۰۰۰ تومان

امامِ شهادت، دوازدهمین جلد از مجموعۀ پرتوها است. سخنرانی منتشر شده در این کتاب به تحلیل مفهوم امامت و ارتباط آن با شهادت می‌پردازد.

موجود در انبار