سیر مطالعاتی کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام/ استاد راهنما: دکتر عادل پیغامی

۸۰,۰۰۰ تومان

این دوره غیر فشرده برای مطالعه و بررسی کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام در ۴ جلسه ۲ ساعته درنظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است دوره در صورت به حد نصاب رسیدن افراد تشکیل می‌شود، در غیر این صورت مبلغ پرداختی بازگردانده یا با انتخاب متقاضی دوره دیگری جایگزین می‌شود.

 

موجود نیست