سیر مطالعاتی کتاب انسان آسمان/ استاد راهنما: دکتر محسن اسماعیلی

۴۰,۰۰۰ تومان

این دوره فشرده برای مطالعه و بررسی کتاب انسان آسمان در ۲ جلسه ۲ ساعته درنظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است دوره در صورت به حد نصاب رسیدن افراد تشکیل می‌شود، در غیر این صورت مبلغ پرداختی بازگردانده یا با انتخاب متقاضی دوره دیگری جایگزین می‌شود.

موجود نیست