پژوهشی درباره ولایت

تومان۴۰.۰۰۰

کتاب پژوهشی درباره ولایت با روشی نو و با تکیه بر مسلمات تاریخی به اثبات این مطلب می‌پردازد که تشیع رهاورد طبیعی اسلام است، نه اینکه در گذر زمان و بر اثر حوادث سیاسی و یا اجتماعی پدید آمده باشد.

موجود

پژوهشی درباره ولایت

تومان۴۰.۰۰۰