اعتقاد ما

تومان۵۰.۰۰۰

کتاب اعتقاد ما مقدمه‌ای اعتقادی است که استاد شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر برای رساله عملیه خود، یعنی الفتاوی الواضحه، با نام «موجز فی اصول‌الدین» و در سه فصل «المرسل» ، «الرسول» و «الرساله» نگاشته بود.

موجود

اعتقاد ما

تومان۵۰.۰۰۰