بارقه‌ها

تومان۲۷۰.۰۰۰

بارقه‌ها هشتمین جلد از گزیده آثار شهید سید محمد باقر صدر است که شامل مقالات، سخنرانی ها و یادداشت‌های ایشان است.

قیمت مجموعه آثار آیت الله سید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود

بارقه‌ها
بارقه‌ها

تومان۲۷۰.۰۰۰