تکاثر

۸,۰۰۰ تومان

تکاثر پنجمین جلد از مجموعه تفسیرهای کوچک قرآن و شامل گفتار امام صدر درباره نوع الفاظ و تعابیر آیات سوره تکاثر و مفهوم ولایت است.

موجود در انبار

تکاثر
تکاثر

۸,۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیک