روح تشریع در اسلام

روح تشریع در اسلام شامل سخنرانی و مقاله امام موسی صدر در کنفرانس هفتم «ملتقی الفکر الإسلامی» در الجزایر و نقد و نظرهای اساتید حاضر در جلسه و پاسخ‌های امام صدر به آنهاست.

نسخه الکترونیک