کتابچهٔ اسپانیولی مجموعهٔ ده زبانه
Nos hemos reunido para servir a la humanidad

تومان۱۹۰.۰۰۰

مجموعه کتابچه‌های «برای انسان گرد آمده‌ایم» به ده زبان توسط انتشارات مؤسسهٔ امام موسی صدر به چاپ رسیدند. هر یک از این کتابچه‌ها شامل زندگینامهٔ کوتاهی از امام موسی صدر و متن سخنرانی تاریخی ایشان در کلیسای کپوشیین بیروت است؛ این سخنرانی با عنوان «ادیان در خدمت انسان» و در قالب موعظهٔ روزهٔ مسیحیان ایراد شده است. گفتنی است تصویری از دست‌خط امام صدر از نسخهٔ عربی این سخنرانی نیز به صورت ضمیمه در کتاب وجود دارد.

موجود

Nos hemos reunido para servir a la humanidad
کتابچهٔ اسپانیولی مجموعهٔ ده زبانه
Nos hemos reunido para servir a la humanidad

تومان۱۹۰.۰۰۰