کتابچهٔ آلمانی مجموعهٔ ده زبانه
Zum wohle der Menschheit haben wir uns versammelt

تومان۱۹۰.۰۰۰

مجموعه کتابچه‌های «برای انسان گرد آمده‌ایم» به ده زبان توسط انتشارات مؤسسهٔ امام موسی صدر به چاپ رسیدند. هر یک از این کتابچه‌ها شامل زندگینامهٔ کوتاهی از امام موسی صدر و متن سخنرانی تاریخی ایشان در کلیسای کپوشیین بیروت است؛ این سخنرانی با عنوان «ادیان در خدمت انسان» و در قالب موعظهٔ روزهٔ مسیحیان ایراد شده است. گفتنی است تصویری از دست‌خط امام صدر از نسخهٔ عربی این سخنرانی نیز به صورت ضمیمه در کتاب وجود دارد.

موجود

Zum wohle der Menschheit haben wir uns versammelt
کتابچهٔ آلمانی مجموعهٔ ده زبانه
Zum wohle der Menschheit haben wir uns versammelt

تومان۱۹۰.۰۰۰