لبنان به روایت امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران – چاپ دوم

۵۶,۰۰۰ تومان

کتاب لبنان به روایت امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران مخاطبان را با وضعیت و شرایط خاص لبنان و خطرات جنگ داخلی در این کشور آشنا می‌کند.

موجود نیست

نسخه الکترونیک