حسین وارث انبیا / ترجمه آذری
Peyğəmbərlərin varisi Hüseyn

تماس بگیرید

کتاب Peyğəmbərlərin varisi Hüseyn : حسین وارث انبیا، ترجمه رشاد حسن‌اف از سخنرانی‌های عاشورایی امام موسی صدر است که در باکو منتشر شده است.