جستارهایی دربارهٔ امیرالمؤمنین(ع)
انسان آسمان

تومان۱۱۰.۵۰۰

انسان آسمان مجموعه‌‌ای از سخنرانی‌ها و نوشته‌های امام موسی صدر درباره امیرالمؤمنین، علی(ع) است. این کتاب از ما می‌پرسد اگر امیرالمؤمنین(ع) امروز در میان ما حضور داشت چه می‌کرد و چه واکنشی نشان می‌داد؟ و می‌کوشد به نوبهٔ خود به این سؤال، پاسخ بدهد. بدین ترتیب این کتاب، در تاریخ نمی‌ماند و علی(ع) و غدیر را برای امروز ما بازخوانی می‌کند.

موجود

انسان آسمان
جستارهایی دربارهٔ امیرالمؤمنین(ع)
انسان آسمان

تومان۱۱۰.۵۰۰

نسخه الکترونیک