۱۳۲۹ شمسی – ۱۹۵۰ میلادی

سند لیسانس امام موسی صدر

وارد دانشکدۀ حقوقِ دانشگاه تهران شد و در رشتۀ اقتصاد تحصیلش را آغاز کرد. در سال ۱۳۳۲ – ۱۹۵۳از این دانشگاه فارغ‌­التحصیل شد. او از نخستین روحانیونی بود که در دانشگاه به تحصیل علوم جدید پرداخت. در همین دوره در کنار تحصیل دانشگاهی به تحصیل و تدریس در حوزه نیز مشغول بود.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.