سیره و سرگذشت امام موسی صدر

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب دو جلدی سیره و سرگذشت امام موسی صدر به مواضع و فعالیت های امام صدر در سال های حضورش در لبنان و نیز مسائل و مشکلات جامعۀ شیعه و مواضع مخالفان امام می پردازد.

موجود در انبار