فدک فی التاریخ / وزیری

تومان۲۵۰.۰۰۰

فدک فی التاریخ یکی از نوشته‌های ارزشمند شهید صدر است که در هفده سالگی آن را نوشته و در موضوع خود، یکی از ابتکاری‌ترین کتاب‌هاست.

قیمت مجموعه آثار آیت الله سید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود

فدک فی التاریخ / وزیری

تومان۲۵۰.۰۰۰