الاسس المنطقیه للاستقراء

۸۵,۰۰۰ تومان

الاسس المنطقیه للاستقراء به ساحت فلسفه علم و معرفت‌شناسی می‌پردازد.

قیمت مجموعه آثار آیت الله سید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود در انبار

الاسس المنطقیه للاستقراء

۸۵,۰۰۰ تومان