التغییر ضروره حیاتیه

تومان۱۲۰.۰۰۰

کتاب التغییر ضروره حیاتیه شامل ۱۴ سخنرانی، بیانیه، مصاحبه تلویزیونی و مقاله با موضوع تغییر و تحول است.

قیمت کتاب‌های عربی سالانه تعیین می‌شود. در صورت موجود نبودن هر کدام از این کتاب‌ها با موسسه تماس بگیرید.

موجود

التغییر ضروره حیاتیه

تومان۱۲۰.۰۰۰