اقتصاد ما

تومان۵۰۰.۰۰۰

اقتصاد ما دومین جلد از گزیده آثار شهید سید محمد باقر صدر است که بی‌شک می‌توان آن را اولین اثر مدون و مبنایی در زمینه اقتصاد اسلامی دانست. این کتاب در دو جلد منتشر شده است.

قیمت مجموعه آثار آیت الله سید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود

اقتصاد ما جلد اول
اقتصاد ما

تومان۵۰۰.۰۰۰